qPCR reagensi

/qPCR reagensi
qPCR reagensi 2021-12-15T02:23:46+00:00

qPCR je svestrana tehnika i moćan alat kao podrška vašim istraživačkim aplikacijama. Ovde pronađite optimizovane RT-PCR master miksove, reagense i kitove 

R. br. Kat. br. Opis Specifikacije
1 AB1132B  ABsolute QPCR Mix, no ROX LINK
2 AB1138B  ABsolute QPCR Mix, ROX LINK
3 AB1158B  ABsolute QPCR Mix, SYBR Green, no ROX LINK
4 AB1162B  ABsolute QPCR Mix, SYBR Green, ROX LINK
5 AB1283B  ABsolute QPCR Capillary Mix LINK
6 AB1285B  ABsolute QPCR Capillary Mix, SYBR Green LINK
7 AB1318B  ABsolute QPCR Mix, low ROX LINK
8 AB1322B  ABsolute QPCR Mix, SYBR Green, low ROX LINK
9 AB4106A  Verso 1-step RT-qPCR Kit, SYBR Green, low ROX LINK
10 AB4136B  ABsolute Blue QPCR Mix, with separate ROX vial LINK
11 AB4138B  ABsolute Blue QPCR Mix, ROX LINK
12 AB4162B  ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, ROX LINK
13 AB4166B  ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, with separate ROX vial LINK
14 AB4318B  ABsolute Blue QPCR Mix, low ROX LINK
15 AB4322B  ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, low ROX LINK
16 F410L  DyNAmo HS SYBR Green qPCR Kit LINK
17 F415L  DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kit LINK
18 F416L  DyNAmo ColorFlash SYBR Green qPCR Kit LINK
19 F455L  DyNAmo Flash Probe qPCR Kit LINK
20 F456L  DyNamo ColorFlash Probe qPCR Kit LINK
21 K0221  Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X) LINK
22 K0231  Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) LINK
23 K0241  Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X) LINK
24 K0251  Maxima SYBR Green qPCR Master Mix (2X), with separate ROX vial LINK
25 K0261  Maxima Probe qPCR Master Mix (2X), with separate ROX vial LINK
26 K0263  Maxima Probe qPCR Master Mix (2X), with separate ROX vial LINK
27 K0331  Luminaris Color Probe qPCR Master Mix, high ROX LINK
28 K0341  Luminaris Color Probe qPCR Master Mix, low ROX LINK
29 K0351  Luminaris Color Probe qPCR Master Mix LINK
30 K0361  Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix, high ROX LINK
31 K0371  Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix, low ROX LINK
32 K0391  Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix LINK
33 K0931  Luminaris Probe qPCR Master Mix, high ROX LINK
34 K0941  Luminaris Probe qPCR Master Mix, low ROX LINK
35 K0951  Luminaris Probe qPCR Master Mix LINK
36 K0961  Luminaris HiGreen qPCR Master Mix, high ROX LINK
37 K0971  Luminaris HiGreen qPCR Master Mix, low ROX LINK
38 K0991  Luminaris HiGreen qPCR Master Mix LINK
39 R1371  ROX Solution, 50 µM LINK