Quicklink 2018-07-09T14:02:13+00:00

Quicklink je jedan od vodećih svetskih provajdera za softverska i hardverska IP rešenja, koji se koriste za prenos živih i montiranih video snimaka. Quicklink rešenja su najbolja dostupna za postizanje prenosa vrhunskog video i audio kvaliteta. Izvrsni rezultati se mogu postići iz različitih prenosnih Internet mreža, uz napredne Quicklink softvere i poboljšane kodeke koji se vrše optimizaciju raspoloživog propusnog opsega.

Quicklink sa sedištem u Velikoj Britaniji, snabdeva preko 400 kompanija softverskim i hardverskim IP rešenjima za medije i broadcast industriju. IEC Telecom je strateški investitor u Quicklink, i posluje u Evropi, Africi, Bliskom istoku i Aziji.