ProQuantum – imunoeseji visoke osetljivosti

///ProQuantum – imunoeseji visoke osetljivosti
ProQuantum – imunoeseji visoke osetljivosti 2022-02-08T12:07:27+00:00

Invitrogen™ ProQuantum™ imunoeseji visoke osetljivosti su nova linija ready-to-use kitova, koji obezbeđuju jednostavan metod merenja proteinskih analita sa visokom specifičnošću i osetljivošću, koristeći veoma malu količinu uzorka.

Tok rada analize je jednostavan: sa samo jednim korakom inkubacije antitela, i bez pranja pre stavljanja ploče u bilo koji qPCR instrument za detekciju signala. Analiza podataka se vrši softverski. Ovo je pristupačna, prilagodljiva, otvorena platforma koja omogućava jednostavno korišćenje svakom istraživaču koji želi da meri koncentraciju proteina. ProQuantum

Prednosti uključuju:

  • Visoka osetljivost — detektuje niske nivoe proteina sa većom osetljivošću od drugih tradicionalnih metoda kao što je ELISA
  • Mala potrošnja uzorka — koristite 2–5 µL uzorka (npr. 2 µL naspram 75 µL za troduple bunariće sa drugim metodama)
  • Brz, lak workflow — bez koraka pranja, potrebno je samo 2h od uzorka do rezultata
  • Široki dinamički opseg — 4-5 logaritamskih jedinica, minimizirajući potrebu za razblaženjem uzoraka da bi bili unutar opsega
  • Nije potreban poseban instrument za rad — radi na bilo kom qPCR instrumentu!
R.br. Kat. br. Opis Specifikacije
1 A35579 PROQUANTUM HU EGF KIT KIT LINK
2 A355795 PROQUANTUM HUMAN EGF  KIT 5 PACK LINK
3 A35580 PROQUANTUM HU EOTAXIN KIT KIT LINK
4 A355805 PROQUANTUM HUMAN EOTAXIN  KIT 5 PACK LINK
5 A35581 PROQUANTUM HU FLT-3 LIGAND KIT KIT LINK
6 A355815 PROQUANTUM HU FLT-3 LIGAND 5 PACK LINK
7 A35582 PROQUANTUM HU FRACTALKINE KIT KIT LINK
8 A355825 PROQUANTUM HU FRACTALKINE 5 PACK LINK
9 A35583 PROQUANTUM HU G-CSF KIT KIT LINK
10 A35585 PROQUANTUM HU IL-1RA KIT KIT LINK
11 A35586 PROQUANTUM HU IL-3 KIT KIT LINK
12 A355865 PROQUANTUM HUMAN IL-3  KIT 5 PACK LINK
13 A35587 PROQUANTUM HU IL-4 KIT KIT LINK
14 A355875 PROQUANTUM HUMAN IL-4  KIT 5 PACK LINK
15 A35588 PROQUANTUM HU IL-5 KIT KIT LINK
16 A355885 PROQUANTUM HUMAN IL-5  KIT 5 PACK LINK
17 A35589 PROQUANTUM HU IL-7 KIT KIT LINK
18 A355895 PROQUANTUM HUMAN IL-7  KIT 5 PACK LINK
19 A35590 PROQUANTUM HU IL-10 KIT KIT LINK
20 A355905 PROQUANTUM HUMAN IL-10  KIT 5 PACK LINK
21 A35591 PROQUANTUM HU IL-12P70 KIT KIT LINK
22 A355915 PROQUANTUM HUMAN IL-12P70  KIT 5 PACK LINK
23 A35592 PROQUANTUM HU IL-1A KIT KIT LINK
24 A355925 PROQUANTUM HUMAN IL-1A  KIT 5 PACK LINK
25 A35593 PROQUANTUM HU IL-21 KIT KIT LINK
26 A355935 PROQUANTUM HUMAN IL-21  KIT 5 PACK LINK
27 A35594 PROQUANTUM HU IL-22 KIT KIT LINK
28 A355945 PROQUANTUM HUMAN IL-22  KIT 5 PACK LINK
29 A35597 PROQUANTUM HU MIP-1B KIT KIT LINK
30 A355975 PROQUANTUM HUMAN MIP-1B  KIT 5 PACK LINK
31 A355985 PROQUANTUM HUMAN MCP-1  KIT 5 PACK LINK
32 A35599 PROQUANTUM HU MCP-2 KIT KIT LINK
33 A355995 PROQUANTUM HUMAN MCP-2  KIT 5 PACK LINK
34 A35600 PROQUANTUM HU MCP-3 KIT KIT LINK
35 A356005 PROQUANTUM HUMAN MCP-3  KIT 5 PACK LINK
36 A35601 PROQUANTUM HU TNFA KIT KIT LINK
37 A356015 PROQUANTUM HUMAN TNFA  KIT 5 PACK LINK
38 A356025 PROQUANTUM HUMAN VEGF  KIT 5 PACK LINK
39 A35603 PROQUANTUM HU IL-2 KIT KIT LINK
40 A356035 PROQUANTUM HUMAN IL-2 KIT 5 PACK LINK
41 A35609 PROQUANTUM HU IL-13 KIT KIT LINK
42 A356095 PROQUANTUM HUMAN IL-13  KIT 5 PACK LINK
43 A35611 PROQUANTUM HU IL-17A KIT KIT LINK
44 A356115 PROQUANTUM HUMAN IL-17A  KIT 5 PACK LINK
45 A35612 PROQUANTUM HU IL-17F KIT KIT LINK
46 A356125 PROQUANTUM HUMAN IL-17F  KIT 5 PACK LINK
47 A35613 PROQUANTUM HU IL-18 KIT KIT LINK
48 A356135 PROQUANTUM HUMAN IL-18  KIT 5 PACK LINK
49 A35616 PROQUANTUM HU MIP-1A KIT KIT LINK
50 A40419 PROQUANTUM HUMAN EPO KIT 96 RXN LINK
51 A404195 PROQUANTUM HUMAN EPO KIT 5 X 96 RXN LINK
52 A41150 PROQUANTUM MOUSE IFNG KIT 96 RXNS LINK
53 A411505 PROQUANTUM MOUSE IFNG KIT 5 X 96 RXN LINK
54 A42891 PROQUANTUM HUMAN GM-CSF KIT 96 RXN LINK
55 A42892 PROQUANTUM MOUSE IL-2 KIT 96 RXN LINK
56 A42893 PROQUANTUM MOUSE IL-4 KIT 96 RXN LINK
57 A42894 PROQUANTUM MOUSE IL-1A KIT 96 RXN LINK
58 A42895 PROQUANTUM HUMAN MDC/CCL22 96 RXN LINK
59 A42896 PROQUANTUM HUMAN GRO-A KIT 96 RXN LINK
60 A42897 PROQUANTUM HUMAN IFN-A KIT 96 RXN LINK
61 A42898 PROQUANTUM HUMAN TNFB KIT 96 RXN LINK
62 A43656 PROQUANTUM MOUSE IL-6 96 RXN LINK
63 A436565 PROQUANTUM MOUSE IL-6 KIT 5 X 96 RXN LINK
64 A43658 PROQUANTUM MOUSE TNFA 96 RXN LINK
65 A436585 PROQUANTUM MOUSE TNFA KIT 5 X 96 RXN LINK
66 A44238 PROQUANTUM MS GRANZYME B KIT 96 RXN LINK
67 A442385 PROQUANTUM MOUSE GRANZYME B 5 X 96 RXN LINK
68 A44690 PROQUANTUM HUMAN IGE 96 RXN LINK
69 A446905 PROQUANTUM HUMAN IGE 5 X 96 RXN LINK
70 A44836 PROQUANTUM MOUSE IL-5 KIT 96 RXN LINK
71 A448365 PROQUANTUM MOUSE IL-5 KIT 5 X 96 RXN LINK
72 A44837 PROQUANTUM MOUSE MCP-1 KIT 96 RXN LINK
73 A448375 PROQUANTUM MOUSE MCP-1 KIT 5 X 96 RXN LINK
74 A44838 PROQUANTUM HU ADIPONECTIN KIT 96 RXN LINK
75 A448385 PROQUANTUM HU ADIPONECTIN KIT 5 X 96 RXN LINK
76 A44839 PROQUANTUM HUMAN SAA KIT 96 RXN LINK
77 A448395 PROQUANTUM HUMAN SAA KIT 5 X 96 RXN LINK
78 A45247 PROQUANTUM HUMAN IGG4 KIT 96 RXN LINK
79 A45249 PROQUANTUM HUMAN IGM KIT 96 RXN LINK
80 A45250 PROQUANTUM HUMAN LEPTIN KIT 96 RXN LINK
81 A45729 PROQUANTUM HUMAN IGA KIT 96 RXN LINK
82 A457295 PROQUANTUM HUMAN IGA KIT 5 X 96 RXN LINK
83 A45730 PROQUANTUM HUMAN LAP/TGFB KIT 96 RXN LINK
84 A457305 PROQUANTUM HUMAN LAP/TGFB KIT 5 X 96 RXN LINK
85 A46074 PROQUANTUM HU TROPONIN I KIT 96 RXN LINK
86 A460745 PROQUANTUM HU TROPONIN I KIT 5 X 96 RXN LINK
87 A46338 PROQUANTUM HUMAN CMET KIT 96 RXN LINK
88 A463385 PROQUANTUM HU CMET KIT 5 X 96 RXN LINK
89 A46341 PROQUANTUM HUMAN CEA KIT 96 RXN LINK
90 A463415 PROQUANTUM HU CEA KIT 5 X 96 RXN LINK
91 A46342 PROQUANTUM MOUSE LAP/TGFB 96 RXN LINK
92 A463425 PROQUANTUM MOUSE LAP/TGFB KIT 5 X 96 RXN LINK
93 A46562 PROQUANTUM MOUSE VEGF KIT 96 RXN LINK
94 A465625 PROQUANTUM MS VEGF KIT 5 X 96 RXN LINK
95 A46735 PROQUANTUM MOUSE GM-CSF 96 RXN LINK
96 A467355 PROQUANTUM MOUSE GM-CSF KIT 5 X 96 RXN LINK
97 A46736 PROQUANTUM MOUSE IFNA KIT 96 RXN LINK
98 A467365 PROQUANTUM MS IFNA KIT 5 X 96 RXN LINK
99 A46737 PROQUANTUM MOUSE IL-17A KIT 96 RXN LINK
100 A467375 PROQUANTUM MS IL-17A KIT 5 X 96 RXN LINK
101 A46738 PROQUANTUM HUMAN TAU TOTAL KIT 96 RXN LINK
102 A467385 PROQUANTUM HUMAN TAU TOTAL KIT 5 X 96 RXN LINK
103 A46739 PROQUANTUM HUMAN TAU PT181 KIT 96 RXN LINK
104 A467395 PROQUANTUM HUMAN TAU PT181 KIT 5 X 96 RXN LINK
105 A47434 PROQUANTUM MOUSE IL-22 KIT 96 RXN LINK
106 A474345 PROQUANTUM MS IFNB KIT 5X96 TESTS LINK
107 A47435 PROQUANTUM MOUSE IFNB KIT 96 RXN LINK
108 A474355 PROQUANTUM MOUSE IL-22 KIT 5X96 TESTS LINK